Třetí přednáška: funkce, cykly

Třetí příklad podruhé - objem a povrch koule

 • opakování
  • funkce
  • rozdělení projektu do více samostatně překládaných souborů
  • práce s racionálními čísly
   • omezený rozsah a přesnost
 • nové pojmy - funkce pro výpočet mocniny (reálný základ, přirozený exponent)
  • nahrazení knihovní funkce pow (ta ale umí i reálný exponent)
  • cyklus for
   • převedení na cyklus while
 • postup převodu zdrojových kódů do spustitelného programu
  • předzpracování
  • překlad
  • sestavení
 • kontrola vstupu od uživatele (kladný poloměr)
  • podmínka if
  • cyklus do-while (opakuj zadávání poloměru tak dlouho, dokud nebude kladný)
   • rozdíl od cyklu while

Pátý příklad - ASCII tabulka

 • typ char
  • zápis znakové konstanty
  • převod znaku na ASCII kód
  • převod ASCII kódu na znak
 • typy znaků
  • písmena anglické abecedy
  • písmena národních abeced
  • číslice
  • řídící znaky
  • semigrafické znaky
 • tisk ASCII tabulky

Přílohy

Poslední úprava stránky: 06.10.2021, 11:39
Powered by PmWiki