Třetí cvičení: cykly a logické hodnoty

Cykly

 • cyklus do-while
  • rozdíl od cyklu while
 • cyklus for
  • převod na cyklus while

Logické hodnoty

 • typ bool
  • logické konstanty true a false
  • logické operátory
   • konjunkce, disjunkce, negace
   • zkrácené vyhodnocování konjunkce a disjunkce
  • převod číselného výrazu na logickou hodnotu
   • nula jako false, nenula jako true

Příklady

 • výpočet faktoriálu
  • omezený rozsah číselných typů
  • využití rekurze
 • test sudosti

Přílohy

Poslední úprava stránky: 18.10.2022, 12:16
Powered by PmWiki