První přednáška: úvodní příklady

Základní pojmy

 • počítač
 • program
 • zdrojové kódy
 • algoritmus

První příklad: program hello world

 • struktura programu
 • výstup na obrazovku: datový proud cout
 • funkce main
 • komentáře
 • překlad programu
  • překlad z příkazové řádky

Druhý program: obsah čtverce

 • práce s celými čísly
  • datový typ a proměnná
  • typ int
   • aritmetické operátory
   • operátory pro porovnávání
   • omezený rozsah
  • načtení hodnoty ze standardního vstupu: datový proud cin
 • kontrola vstupu
  • příkaz větvení if-else

Přílohy

Poslední úprava stránky: 25.09.2021, 00:12
Powered by PmWiki