První cvičení: úvodní příklady

Základní pojmy

 • počítač
 • program
 • zdrojové kódy
 • algoritmus

První příklad: program hello world

 • struktura programu
 • výstup na obrazovku: datový proud cout
 • funkce main
 • komentáře
 • překlad programu
  • překlad z příkazové řádky

Druhý program: obsah čtverce

 • práce s celými čísly
  • datový typ a proměnná
  • typ int
   • aritmetické operátory
   • operátory pro porovnávání
   • omezený rozsah
  • načtení hodnoty ze standardního vstupu: datový proud cin
 • kontrola vstupu
  • příkaz větvení if-else
 • práce s vývojovým prostředím QtCreator
  • instalace prostředí
  • vytvoření projektu
  • překlad projektu
  • základy ladění
   • bod zastavení
   • krokování
   • sledování proměnných

Přílohy

Poslední úprava stránky: 29.09.2022, 11:42
Powered by PmWiki