Páté cvičení: práce s datovými typy

Příkazy pro změnu řízení

 • příkaz return - ukončení podprogramu (funkce) a vrácení hodnoty
 • příkaz break
  • přerušení provádění cyklu
  • použití ve větvích příkazu switch pro zabránění propadávání řízení mezi větvemi
 • příkaz continue
  • přeskočení právě prováděného průchodu tělem cyklu

Datové typy

 1. vytvoření nového typu přejmenováním existujícího
 2. struktury (neobjektová podoba)
  • definice položek struktury
  • operátor . pro přístup k položkám
 3. pole
  • posloupnost prvků téhož typu uložených v paměti za sebou
  • určení počtu prvků - konstanta známá v době překladu
  • operátor indexování pro přístuo k prvkům
  • předávání pole jako parametr funkce
  • příklad: výpočet skalárního součinu

Přílohy

Poslední úprava stránky: 24.11.2022, 11:28
Powered by PmWiki