Pátá přednáška - úvod do polí a struktur

Pole

 • posloupnost prvků stejného typu ležících v paměti za sebou
 • určení rozsahu ( počtu prvků)
 • inicializace v definiční deklaraci
  • musí být konstanta známá v době překladu
 • indexovací operátor
  • vytváří l-hodnotu
  • indexování vždy od nuly
  • poslední prvek má index (počet prvků - 1)
  • nutnost dodržovat indexy
 • pole jako parametr funkce
  • potřeba předat i počet prvků
 • příklad: standardní skalární součin
  • optimalizace rozbalování smyček (loop unrolling)

Struktury

 • skupinka proměnných obecně různého typu tvořící logický celek
 • definice struktury
 • přístup k položkám pomocí operátoru selekce (tečka .)
  • také vytváří l-hodnotu
 • v objektovém přístupu může struktura obsahovat i funkční položky (metody)

Příklad: zásobník (zásobník)

 • struktura typu LIFO (last in, first out)
 • data ukládána do pole, přístup pouze k vrcholu
  • index stack pointer (sp)
 • základní operace
  • vytvoření prázdného zásobníku
  • vložení na vrchol (push)
  • odstranění vrcholu (pop)
  • vrácení dat z vrcholu (top)
  • testy plnosti a prázdnosti
 • předávání parametrů funkcím
  • hodnotou
  • odkazem
 • jak z funkce rozšířit informaci o vzniku chyby?
  • návratová adresa
  • parametr předávaný odkazem
  • globální proměnná
  • (výjimky)

Záznam přednášky

 Záznam přednášky

Přílohy

Poslední úprava stránky: 25.10.2021, 13:38
Powered by PmWiki