Druhé cvičení: další jednoduché příklady

Třetí příklad: objem a povrch koule

 • práce s racionálními čísly
  • datový typ float
  • aritmetické operátory
  • operátory pro porovnávání (neplést testování rovnosti == s operátorem pro přiřazení)
  • omezený rozsah a přesnost
 • konstanty

Čtvrtý příklad: výpočet přirozené mocniny

 • příkaz pro cykly while
 • nutnost inicializace lokálních proměnných
 • funkce
 • typ funkce a parametry funkcí (předávání hodnotou)
  • definiční deklarace (definice) a informativní deklarace (prototyp)
 • rozdělení zdrojového souboru do více souborů
  • hlavičkové soubory
   • direktiva include
   • ochrana proti opakovanému vložení

Přílohy

Poslední úprava stránky: 10.10.2020, 00:56
Powered by PmWiki