Druhá přednáška: další jednoduché příklady

Třetí příklad: objem a povrch koule

 • práce s racionálními čísly
  • datový typ float
   • omezený rozsah a přesnost
 • konstanty
 • funkce
  • typ funkce a parametry funkcí (předávání hodnotou)
  • definiční deklarace (definice) a informativní deklarace (prototyp)
 • funkce z hlavičkového souboru cmath
  • výpočet mocniny - funkce pow

Čtvrtý příklad: výpočet faktoriálu

 • příkazy pro cykly while a for
  • jak mezi sebou převádět
 • nutnost inicializace lokálních proměnných
 • rozdělení zdrojového souboru do více souborů
  • hlavičkové soubory
   • direktiva include
   • ochrana proti opakovanému vložení

Práce s vývojovým prostředím CodeBlocks

 • vytvoření projektu
 • překlad projektu

Záznam přednášky

 Záznam přednášky

Přílohy

Poslední úprava stránky: 25.09.2021, 00:44
Powered by PmWiki