Čtvrté cvičení - práce se znaky a příkaz switch

práce se znaky

 • datový typ char
 • zápis znakové konstanty
 • vztah k ASCII tabulce
 • příklad:
  • převod na velká, resp. malá písmena anglické abecedy
  • použití podmíněného výrazu

Příkaz větvení switch

 • syntaxe
  • selektor
  • větve uvozené návěštími
   • propadávání mezi větvemi
   • příkaz break
  • návěští default
 • porovnání s vnořenými příkazy if-else
 • příklad
  • obsluha textové nabídky
  • jednoduchá smyčka událost
   • nekonečný cyklus
   • přerušení příkazem break
  • rozdělení zdrojového kódu do více souborů

Přílohy

Poslední úprava stránky: 17.10.2020, 17:41
Powered by PmWiki