Čtvrtá přednáška: znaky a logické hodnoty

Šestý příkad: práce se znaky

 • typ char
 • převod znaku na ASCII kód a naopak
 • převod na malá/velká písmena
  • vytvoření složitějších podmínek
   • typ bool, logické konstanty true a false
   • logické operátory: && konjunkce, || disjunkce, ! negace
  • funkce z hlavičkového souboru cctype
   • práce s referenční dokumentací
   • funkce tolowe a toupper
   • funkce isalpha, isdigit, islower, isupper

Sedmý příklad: textová nabídka

 • jednoduchá smyčka událostí (event loop)
 • cyklus do while
  • podmínka ukončení se testuje až po průchodu tělem cyklu
 • rozdělení zdrojového kódu do samostatně překládaných souborů
  • moduly
  • oddělení kódu pro výpočet od vstupů a výstupů
 • příkaz větvení switch
  • větvení podle hodnoty selektoru
  • součástí těla příkazu jsou návěští uvozená možnými hodnotami selektoru
   • návěští default
  • použití příkazů break pro zabránění propadávání mezi větveni

\Osmý příklad: přerušení cyklů

 • příkaz continue pro přerušení aktuálního průchodu cyklem
 • příkaz break pro přerušení celého cyklu
  • jak přerušit vnější cyklus z vnitřního

Přílohy

Poslední úprava stránky: 21.10.2021, 07:45
Powered by PmWiki