Detekce překážky a změna směru před překážkou

#include <Motors.h>
#include <Measure_distance.h>
#include <MuxIR.h>

#define MIN_VZ 10
#define MD 200 //bezpecnostni delay, způsobuje stoceni

Motors motory(0,12);

Measure_distance dalkomer_C(10);
Measure_distance dalkomer_Z(11);
Measure_distance dalkomer_L(9);
Measure_distance dalkomer_P(8);

int smer;

void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 Serial.begin(9600);
 jed();
 smer=1;
}


void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 if(smer==1)
 {
  //jede dopredu
  if(dalkomer_C.take_measure()<MIN_VZ)
  {
    stop();
    couvej();
    smer=-1;
  }
 }
 else
 {
  //couva
  if(dalkomer_Z.take_measure()<MIN_VZ)
  {
    stop();
    jed();
    smer=1;
  }
 }

 delay(20);

/*
 vypis_stav();
 delay(2000);
 */
}
Poslední úprava stránky: 25.11.2019, 10:54
Powered by PmWiki