Funkce pro ovládání motorů

Dokumentace k SaberTooth 2x5

#include <Motors.h>


Motors motory(0, 12);

#define DELAY 200

void stop(){
  motory.set_motor(0, 0);
  delay(DELAY);
}

void vpred(){
  motory.set_motor(1, 50);
  delay(DELAY);
  motory.set_motor(2, 50);
  delay(DELAY);
}

void zpet(){
  motory.set_motor(1, -50);
  delay(DELAY);
  motory.set_motor(2, -50);
  delay(DELAY);
} 
Poslední úprava stránky: 25.11.2019, 10:32
Powered by PmWiki