Třinácté cvičení: prohlížeč fraktálů - dokončení

Další typy fraktálů

 • kvadratická Juliova množina
 • zobecnění Mandelbrotovy množiny (exponent jiný než 2)
 • integrace do slotu draw a do dialogu s nastavením

Lokalizace aplikace

 • metoda tr třídy QObject
 • nástroj lupdate pro vygenerování XML dokumentu se seznamem řetězců pro překlad
 • GUI aplikace Qt Linguist pro překladatele
 • nástroj lrelease pro vydání překladu
 • třída QTranslator pro načítání překladů
  • metoda load
  • metoda installTranslator(QTranslator *) třídy QApplication

Domácí úkol

Do rozpracované verze prohlížeče fraktálů (Attach:fractals-wip2.zip) doplňte podporu pro kreslení kvadratické Juliovy množiny a zobecnění Mandelbrotovy množiny a aplikaci přeložte do češtiny (tyto části jsou pokryty ve videu).

Dále doplňte podporu pro barevné kreslení - na kartě Fractal v dialogu nastavení doplňte checkbox Use Colors. Nastavení ukládejte pomocí třídy QSettings. Ve slotu draw změňte formátu obrázku z monochromatického na RGB nebo na tabulku barev. Upravte funkce mandelbrot a julia tak, aby pro testovaný bod vrátily kód barvy - vymyslete nějaký vhodný vzorec pro určení barvy.

Video

Attach:05fractal4.png Δ

Přílohy

Odkazy

Poslední úprava stránky: 18.04.2020, 23:47
Powered by PmWiki