Sedmé cvičení: kalkulačka v Qt

Jednoduchá kalkulačka v Qt

Hotová aplikace
Spuštěná hotová jednoduchá kalkulačka
 • jako šablona projektu v prostředí __QtCreator__ se opět použije šablona __Qt Widgets Application__ a formulář se odvodí od třídy QWidget
 • potřeba definovat rozvržení okna
  • lOperands - vertikální rozvržení obsahující pole na zadávání operandů
  • lOperators - vertikální rozvržení obsahující tlačítka pro výběr operátoru
  • lTop - horizontální rozvržení obsahující rozvržení lOperands a lOperators
  • lButtons - horizontální rozvržení obsahující tlačítka
  • lMain - vertikální rozložení obsahující rozvržení lTop a lMain
Návrh rozložení
Navržené rozložení formuláře

Další základní widgety

 • QLabel - popisek
 • QPushButton - tlačítko
  • vyvolává signál clicked()
 • QLineEdit - textové vstupní pole
  • vlastnost text
 • QRadioButton - zaškrtávací políčko
  • v rámci skupiny smí být vybrané nejvýše jedno tlačítko
  • vlastnost checked
   • nastavení setChecked(bool)
   • ověření bool isChecked()
 • další základní widgety v galerie v Qt dokumentaci

Třída QString

 • textový řetězec
 • obsahuje konverzí metody do jiných typů** např. toDouble(bool *ok); parametr ok@@ nese informaci o tom, zda se konverze zdařila
  • podobně pro další typy
 • metoda arg
  • vkládání argumentu do řetězce
  • řada přetížení pro většinu vestavěných typů

Třída QMessageBox

 • vyskakovací okénko s krátkou zprávou pro uživatele
 • obvykle se ovládá pomocí statických metod
  • information
  • warning
  • critical
  • question
  • obvykle stačí zadat titulek okénka a zprávu

Sloty

 • metody umístěne v sekci slots
 • vztahují se na ně běžná přístupová práva
 • lze je volat jako běžnou metodu
 • jsou ale zavolány v reakci na přijetí připojeného signálu
 • v soukromé sekci potřeba mít makro Q_OBJECT

Přílohy

Domácí úkol - úroková kalkulačka

Použijte šablonu Qt Widgets Application (Aplikace využívající Qt Widgety) pro vytvoření jednoduché úrokové kalkulačky. Uživatel zadá počáteční vklad, měsíční vklad, dobu spoření, frekvenci úročení (měsíční, čtvrtletní, roční) a program spočítá výslednou naspořenou částku.

Formulář odvoďte děděním od třídy QWidget. Při řešení využijte vhodným způsobem widgety QLineEdit, QPushButton, QLabel, QSpinBox, QSlider a QComboBox. Při řešení nepoužívejte nástroj Qt Designer (odškrtněne položku Generate Form).

Poslední úprava stránky: 20.03.2020, 14:50
Powered by PmWiki