První cvičení: standardní šablonová knbihovna jazyka C++

Kontejnery

 • šablona list
 • šablona map
 • šablona vector
 • procházení pomocí iterátorů

Vstupy a výstupy

 • koncept datových proudů
 • operátory extraktor a insertor
  • přetížení pro vlastní datové typy
 • manipulátory
  • bez parametrů: dec, hex, endl
  • s parametry: setw, setprecision, setfill
  • tvorba vlastních manipulátorů
 • práce se soubory
  • zápis do souboru
  • čtení ze souboru
  • kontrola chyb

Dokumentační komentáře

 • význam, použití
 • systém Doxygen
 * dokumentace metod, tříd
 • popis činnosti metody
 • popis parametrů
 • popis návratové hodnoty

Přílohy

Poslední úprava stránky: 14.03.2020, 01:09
Powered by PmWiki