Patnácté cvičení: práce s procesy, třída QProcess

třída QProgressDialog

 • pro zobrazování průběhu časově náročných operací
 • uživatel má možnost operaci přerušit

Třída QProcess

 • umožňuje spouštět procesy
 • metoda start
  • potřeba zadat spustitelný program a seznam parametrů příkazové řádky
   • parametry jako seznam řetězců (QStringList)
 • komunikace pomocí signálů
  1. finished: při ukončení procesu
  2. readyReadStandardOutput: pokud proces něco zapsal na svůj standardní výstup
   • metoda readAllStandardOutput()
  3. readyReadStandardError: pokud proces něco zapsal na svůj standardní výstup
   • metoda readAllStandardError()

Práce s regulárními výrazy

 • vytažení číselné hodnoty z textového řetězce
 • třída QRegExp
  • metoda indexIn pro nalezení vzoru
  • metoda cap pro zkopírovaní nalezeného výskytu

Přílohy

Poslední úprava stránky: 03.05.2020, 14:01
Powered by PmWiki