Páté cvičení: Novinky v C++ 11

Procvičené pojmy

  • lambda výrazy
    • použití s STL kontejnery
  • cyklus for pro posloupnosti
  • dedukce typu (klíčové slovo auto)
  • nulový ukazatele (nullptr)
  • surové řetězce
  • regulární výrazy

Příklady

  • validace celého čísla
  • třídění vektoru

Přílohy

Poslední úprava stránky: 12.03.2020, 17:55
Powered by PmWiki