Osmé cvičení - hlavní okno aplikace, práce s akcemi

Třída QMainWindow

Součásti hlavního okna aplikace
Součásti hlavního okna aplikace (třída QMainWindow)
 • třída QMainWindow reprezentuje hlavní okno aplikace s nabídkami, panely nástrojů
 • ne všechny součásti okna musí být využity
 • centrální widget
  • hlavní část aplikace
  • nastavení přes metodu setMainWidget()
 • lišta s hlavní nabídkou
  • metoda menuBar() vrací ukazatel na lištu, ta má metodu addMenu()
 • panely nástrojů
  • pro přidání metoda addToolBar()
 • stavová lišta
  • metoda statusBar() vrací ukazatel na stavovou lištu, ta má metodu showMessage

Koncept akcí

 • akce reprezentují nějakou aktivitu v aplikaci (otevření souboru, ukončení, tisk, vrácení změn)
 • mohou být spojeny s položkou v nabídce, tlačítkem v panelu nástrojů, klávesovou zkratkou
 • třída QAction
  • vysílá signál triggered v případě aktivování libovolným způsobem (menu, zkratka, tlačítko), takže stačí vytvořit jediné připojení
  • nastavení popisků: metody setToolTip() a setStatusTip()
  • přiřazení klávesové zkratky: metoda setShortcut()
   • třída QKeySequence, obsahuje předdefinované zkratky pro nejčastěji používané akce
  • přiřazení ikony
   • využití ikony z tématu desktopového prostředí: statická metoda fromTheme(): standard s názvy ikon
   • přidání vlastní ikony do souboru s prostředky
   • editor prostředků (resources)
   • nástroj qrc převádí prostředky na C++ kód, ikony tedy budou součástí aplikace

Jak vytvořit položku nabídky

 1. vytvořte nabídky (třída QMenu()
 2. vytvořte akci
  • nastavte klávesovou zkratku, popisky, ikonu
 3. akci vložte do nabídky
  • volitelně i do panelu nástrojů
 4. nabídku vložte do lišty s nabídkou (menuBar()->addMenu())

Třída QFileDIalog

 • standardní dialogy pro výběr souborů a adresářů
 • dialogy mají nativní vzhled v daném desktopovém prostředí
 • obvykle se používá prostřednictvím statických metod
  • getOpenFileName - výběr souboru k otevření
 • třída QDir pro manipulaci s adresáři

Video

Attach:04-viewer1.jpg Δ

Přílohy

Prohlížeč obrázků - hotová verze
Prohlážeč obrázků, finální verze běžící v desktopovém prostředí XFCE
Poslední úprava stránky: 25.03.2020, 22:48
Powered by PmWiki