Dvanácté cvičení - kreslení fraktálů

Mandelbrotova množina

 • definice
 • test příslušnosti bodu k množině
 • transformace obrazových souřadnic do komplexní roviny
Transformace souřadnic
Transformace souřadnic pixelu (i, j) do komplexní roviny (x, y)

Třída QImage

 • barevný formát
  • monochromatický
  • tabulka barev
  • RGB/RGBA
 • nastavení pixelu - metoda setPixel
 • konverze na pixmapu a zobrazení na popisek

Práce se smyčkou událostí

 • souštění smyčky metodou exec třídy QApplication
 • přístup ke smyčce pomocí třídy QEventLoop
  • žádost o zpracování čekajících událostí - metoda processEvents

Video ze cvičení

Attach:05fractal3.png Δ

Přílohy

Poslední úprava stránky: 18.04.2020, 23:46
Powered by PmWiki