Druhé cvičení: opakování, samostatná práce

Opakování látky ze základů programování a zimního semestru

 • příkazy
 • datové typy
 • funkce, podprogramy
  • volání funkce
  • předávání parametrů
 • preprocesor
 • práce s ukazateli a dynamicky alokovanou pamětí
 • paměťové třídy
 • objektové programování v C++
  • zapouzdření
  • dědičnost
  • polymorfismus
 • přetěžování operátorů
 • šablony
 • výjimky
 • operátory pro změnu typu a běhová identifikace typu
 • prostory jmen

Zadání samostatné práce

Navrhněte abstraktní třídu Image, která bude umět načítat, ukládat a zobrazovat obrázky. Čistě virtuální metody pro načítání a ukládání implementujte v~odvozené třídě PBMImage, která bude reprezentovat obrázek ve formátu PBM. Vykreslování bude zajišťovat třída Painter, respektive její potomci - implementujte třídu ConsolePainter, která bude kreslit na standardní výstup (černé pixely znakem mezera, bílé pixely znakem mřížka).

Třídu Image použijte v algoritmu semínkového vyplňování - funkci seedFill předejte obrázek, souřadnici semínka a barvu.

Přílohy

Poslední úprava stránky: 15.03.2020, 17:02
Powered by PmWiki