Desáté cvičení: preprocesor, běhová identifikace typu RTTI

Preprocesor

 • předzpracovává zdrojový kód
  • odstraňuje komentáře
  • rozvíjí makra
   • makra bez parametrů
   • makra s parametry
 • vkládání souborů
 • podmíněný překlad
  • zabránění opakovanému vložení
  • ladění
   • makro assert
  • tvorba multiplatformních programů (odlišnosti mezi operačními systémy)

Attach:preprocesor.jpg Δ

Dynamická identifikace typu v C++

 • operátor typeid
 • třída typeinfo
  • metoda name
  • přetížený operátor ==

Attach:rtti.jpg Δ

Poslední úprava stránky: 03.04.2020, 23:22
Powered by PmWiki