Šesté cvičení - úvod do Qt, první programy

Dostupná literatura

První příklad - hello world v Qt

 • seznámení s frameworkem Qt
 • třída QApplication
  • metoda exec pro spuštění smyčky událostí (event loop)
  • metoda (slot) close pro ukončení aplikace
 • třída QObject
  • společný předek všech tříd ve frameworku Qt
  • statická metoda connect - zákled mechanismu signálů a slotů
  • statická metoda tr - význam pro překlad aplikace do jiných přirozených jazyků
 • třída QLabel
  • textový (později uvidíte, že i grafický) popisek
 • třída QPushButton
  • tlačítko
  • signál clicked()
  • vytváření klávesových zkratek - znak ampersand v textu tlačítka
 • nástroj qmake
  • pro správu projektů
  • qmake -project vygeneruje soubor s informacemi o projektu
  • qmake pak z projektového souboru vygeneruje Makefile soubor
  • sestavení projektu pak už přes make

Druhý příklad - úvod do signálů a slotů, rozvržení formuláře

 • správa projektu v prostředí Qt Creator
  • šablona Application -> Qt Widget Application
  • Qt Creator: nastavení projektu | Qt Creator: nastavení projektu
  • potřeba vybrat předka, ze kterého se odvodí okno aplikace
   • QMainWindow - pro složitější projekty, jde o okno s hlavní nabídkou, panely nástrojů, stavovou lištou
   • QDialog - dialogové okno (chybí panely nástrojů, nabídky, obsahuje tlačítka pro potvrzení a zrušení dialogu)
   • QWidged - vlastní widget, prázdné okno
  • prozatím nechat odškrtlé Generate form
 • mechanismus signálů a slotů
  • každá třída odvozená od třídy QObject může vysílat a přijímat signály
  • slouží pro komunikaci mezi jednotlivými částmi aplikace
  • spojení zajišťuje metoda QObject::connect()
   • první parametr je ukazatel na QObject vysílající signál
   • druhý parametr je hlavička vysílaného signálu zapsaná do makra SIGNAL
   • třetí parametr je ukazatel na QObject přijímající signál
   • čtvtý parametr je hlavička slotu uzavřená do makra SLOT
  • jeden signál může být přijímán více sloty (příjemci)
  • zrušení spojení: metoda disconnect
 • widget - třída, která je viditelnou součástí formuláře (tlačítka, popisky, vstupní pole)
  • potomci třídy QWidget
  • potřeba definovat rozložení (layout)
   • horizontální - widgety jsou uspořádány vedle sebe
   • vertikální - widgety jsou uspořádány pod sebou
   • mřížkové - widgety jsou uspořádány do mřížky
   • součástí rozvržení jsou widgety, ale také podřízená rozvržení - widgety tvořící formulář rozděleny do stromové struktury
   • nastavení rozvržení widgetu - metoda setLayout
   • nastavení titulku okna - metoda setWindowTitle
 • další widgety
  • QSpinBox - pro zadávání celočíselných hodnot
   • obsahuje signál valueChanged(int)
   • obsahuje slot setValue(int)
  • QSlider - posuvník
   • obsahuje signál valueChanged(int)
   • obsahuje slot setValue(int)

Přílohy

Poslední úprava stránky: 18.03.2020, 00:06
Powered by PmWiki