Čtrnácté cvičení: práce se sítí

Nástroj YoutubeDownloader

Tvorba rozvržení

Rozvržení formuláře
Rozvžení okna aplikace
 • ukazatel průběhu
  • třída QProgressBar
  • rozsah: metoda setRange
 • textový editor
  • třída QTextEdit
  • použití pouze pro čtení (tvorba protokolu): metoda setReadOnly
  • vložení řádky metodou append
  • vymazání obsahu clear

Video

Práce se sítí v Qt

Video

Attach:06youtubedl2.png Δ

Přílohy

Poslední úprava stránky: 25.04.2020, 23:33
Powered by PmWiki