Třinácté cvičení: funkce main a rekurze

Procvičené pojmy

Funkce main

 • význam parametrů funkce main
  • přístup k parametrům příkazového řádku
 • ukončení programu
  • ukončením funkce main
  • exit a abort
  • funkce atexit

Rekurze

 • přímá a nepřímá rekurze
  • podmínka ukončení rekurze
 • odstranění rekurze
 • Fibonacciho posloupnost
  • rekurzivní verze má exponenciální složitost
  • nahrazením rekurze cyklem sníží složitost na lineární
 • Ackermannova funkce

Přílohy:

Poslední úprava stránky: 25.11.2019, 13:28
Powered by PmWiki