Třetí cvičení - úvod do objektově orientovaného programování

Procvičená látka

 • opakování
  • struktury
  • operátory new, delete
  • dokončení neobjektové implementace spojového seznamu
   • mazání prvku se zadanými daty
   • rozbor nevýhod neobjektového přístupu
 • úvod do objektově orientovaného programování
  • třída, objekt, instance
  • atribut, metoda
  • princip zapouzdření: veřejné a soukromé metody
  • ukazatel this

Přílohy

Poslední úprava stránky: 23.11.2022, 14:45
Powered by PmWiki