Sedmnácté cvičení - výjimky

Synchronní výjimky v jazyce C++

 • synchronní výjimka jako běhová chyba vzniklá v programu
 • chráněný blok
  • pokusný blok
  • handlery
   • univerzální handler
 • vyvolání výjimky: příkaz throw
  • přenos informace o vzniku chyby na místo ošetření
  • šíření výjimek
 • neošetřená výjimka
 • specifikace výjimek v hlavičce funkce
  • neočekávaná výjimka

Přílohy

Poslední úprava stránky: 07.01.2020, 22:54
Powered by PmWiki