Sedmé cvičení: spojový seznam

Obousměrně zřetězený spojový seznam

 • prvek seznamu
  • využití deklarace friend
 • konstruktor, kopírovací konstruktor
 • vložení na začátek a na konec
 • odstranění prvního a posledního prvku
 • mazání všech prvků
 • destruktor
 • implementace fronty
  • využití návrhového vzoru adaptér
  • skládání objektů

Přílohy:

Poslední úprava stránky: 24.11.2022, 10:54
Powered by PmWiki