Recent Changes - Search:

OS?

GUI?

ZALG?

PRC2?

PRC1?

edit SideBar

První cvičení - opakování pojmů ze základů programování

Procvičená látka:

První program: Eukleidův algoritmus

 • tisk na standardní výstup (obrazovku)
 • čtení ze standardního vstupu (klávesnice)
 • komentáře
 • komunikace s uživatelem
 • deklarace celočíselné proměnné
  • datový typ int
  • aritmetické operátory
  • porovnávací operátory
  • problém s omezeným rozsahem
 • jednoduché podmínky: příkaz if
 • cykly for, while, do-while
  • převod mezi cykly for a while
 • podprogramy
  • význam
  • předávání parametrů hodnotou a odkazem
  • oddělení kódu pro vlastní výpočet od vstupů a výstupů
 • funkce main

Druhý program: směnárníkova úloha

 • hladový algoritmus
 • pole
  • deklarace pole
  • indexování
  • pole jako parametr funkce
 • konstanty
 • práce s řádkovým překladačem
  • překladač g++
  • předzpracování, překlad, sestavení

Některá dostupná vývojová prostředí

Přílohy

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 04, 2023, at 01:39 AM