První cvičení - opakování pojmů ze základů programování

Procvičená látka

 • první program: Eukleidův algoritmus
  • tisk na standardní výstup (obrazovku)
  • čtení ze standardního vstupu (klávesnice)
  • komentáře
  • komunikace s uživatelem
  • deklarace celočíselné proměnné
   • datový typ int
   • aritmetické operátory
   • porovnávací operátory
   • problém s omezeným rozsahem
  • jednoduché podmínky: příkaz if
  • cykly for a while
  • podprogramy
   • význam
   • předávání parametrů hodnotou a odkazem
   • oddělení kódu pro vlastní výpočet od vstupů a výstupů
  • funkce main
 • druhý program: směnárníkova úloha
 • hladový algoritmus
 • pole
  • deklarace pole
  • indexování
  • pole jako parametr funkce
 • konstanty
 • práce s řádkovým překladačem
  • překladač g++
  • předzpracování, překlad, sestavení

Některá dostupná vývojová prostředí

Příklady

 1. Eukleidův algoritmus
 2. Směnárníkova úloha

Přílohy

Poslední úprava stránky: 25.09.2019, 15:02
Powered by PmWiki