Páté cvičení: konstruktory, úvod do dědičnosti

 • konstruktory
  • inicializační část konstruktoru
  • kopírovací konstruktor
   • mělká a hluboká kopie
 • nevirtuální dědění
  • specifikace předků
  • práva ke zděděným atributům a metodám
  • potomek může zastoupit předka
  • předefinování metody z předka
  • dědění a skládání
 • třída string

Příklady

 • uživatelé
  • třída string
  • úvod do jednoduché dědičnosti

Přílohy

Poslední úprava stránky: 24.11.2022, 10:17
Powered by PmWiki