Ověření úspěšnosti instalace Qt

Po dokončení instalace je možné provést první spuštění prostředí Qt Creator. Zástupce by měl být vytvořen ve složce Qt v nabídce Start Windows. Po spuštění se zobrazí uvítací obrazovka prostředí Qt Creator:

Qt Creator: první spuštění
Qt Creator po prvním spuštění

Kliknutím na tlačítko Nový projekt (případně nabídkou Soubor - Nový soubor nebo projekt...) spustíte průvodce vytvořením nového projektu. Na této stránce vyberte šablonu Program využívající Qt widgety (pro konzolové aplikace v C/C++ bez Qt vyberte záložku Non-Qt project):

Založení projektu: krok 1
Úvodní stránka průvodce vytvořením projektu

Na další stránce vyberte umístění a název projektu. Pozor, ani v umístění ani v názvu projektu nesmí být mezery ani znaky s diakritikou. Používejte pouze písmena anglické abecedy, číslice a podtržítko. Můžete zaškrnout, že zvolené umístění bude výchozí i pro vaše další projekty.

Založení projektu: krok 2
Výběr umístění projektu

Dále bude potřeba vybrat sadu pro překlad a sestavení. Pokud jste instalaci prováděli podle návodu?, měla by zde být pouze sada Desktop Qt/MinGW:

Založení projektu: krok 3
Výběr sady

Na další straně průvodce se vybírá třída, od které bude odvozeno okno naší aplikace. Pro účely testování zde můžete nechat QDialog.

Založení projektu: krok 4
Výběr předka pro hlavní okno

Na poslední stránce je možné přidat projekt do systému pro správu verzí, což ale pro naše účely není potřeba. Kliknutím na tlačítko Dokončit projekt vytvoříte.

Založení projektu: krok 5
Správa verzí

Projekt se přeloží, sestaví a spustí kliknutím na zelený trojúhelník v levé spodní části okna. Pokud se Vám zobrazí běžící aplikace (prázdné okno), máte prostředí Qt správně nastavené.

Překlad a spuštění projektu
Běžící přeložená a sestavená aplikace
Poslední úprava stránky: 24.09.2019, 12:19
Powered by PmWiki