Ověření úspěšnosti instalace Qt

Po dokončení instalace je možné provést první spuštění prostředí Qt Creator. Zástupce by měl být vytvořen ve složce Qt v nabídce Start Windows. Po spuštění se zobrazí uvítací obrazovka prostředí Qt Creator: Qt Creator: první spuštění | Qt Creator po prvním spuštění %

Kliknutím na tlačítko Nový projekt (případně nabídkou Soubor - Nový soubor nebo projekt...) spustíte průvodce vytvořením nového projektu. Na této stránce vyberte šablonu Program využívající Qt widgety (pro konzolové aplikace v C/C++ bez Qt vyberte záložku Non-Qt project):

Založení projektu: krok 1
Úvodní stránka průvodce vytvořením projektu

Na další stránce vyberte umístění a název projektu. Pozor, ani v umístění ani v názvu projektu nesmí být mezery ani znaky s diakritikou. Používejte pouze písmena anglické abecedy, číslice a podtržítko. Můžete zaškrnout, že zvolené umístění bude výchozí i pro vaše další projekty.

Založení projektu: krok 2
Výběr umístění projektu

Dále bude potřeba vybrat sadu pro překlad a sestavení. Pokud jste instalaci prováděli podle návodu?, měla by zde být pouze sada Desktop Qt/MinGW:

Založení projektu: krok 3
[- Výběr sady -[Na další straně průvodce se vybírá třída, od které bude odvozeno okno naší aplikace. Pro účely testování zde můžete nechat QDialog.
Založení projektu: krok 4
Výběr předka pro hlavní okno %0a%0aNa poslední stránce je možné přidat projekt do systému pro správu verzí, což ale pro naše účely není potřeba. Kliknutím na tlačítko Dokončit projekt vytvoříte.%0ahttps://vyuka.vladimirjary.cz/uploads/PRC2/qt_install/new06.png"Založení projektu: krok 5" | Správa verzí %0a%0aProjekt se přeloží, sestaví a spustí kliknutím na zelený trojúhelník v levé spodní části okna. Pokud se Vám zobrazí běžící aplikace (prázdné okno), máte prostředí Qt správně nastavené.
Překlad a spuštění projektu
Běžící přeložená a sestavená aplikace
Poslední úprava stránky: 20.09.2020, 16:58
Powered by PmWiki