Osmnácté cvičení: třídění seznamu, prostory jmen

Spojový seznam - dokončení

 • třídění přímým výběrem
  • zavedení vhodných pomocných metod
   • metoda findMin pro nalezení nejmenšího prvku za zadaným
   • metoda swap pro prohození dvou prvků
 • stěhovací konstruktor
 • stěhovací operátor přiřazení

Prostory jmen

 • význam pro správu větších projektů
 • deklarace prostoru jmen
 • import symbolů z prostoru jmen:
  • deklarace using namespace
   • importuje všechny symboly ze jmenného prostoru
  • direktiva using
   • import jednoho symbolu
 • prostor standardní knihovny C++ std

Přílohy

Poslední úprava stránky: 08.01.2020, 12:04
Powered by PmWiki