Jedenácté cvičení: přetěžování operátorů, automatické ukazatele

Automatické ukazatele

 • třída zapouzdřující ukazatel na nějaký objektový typ
 • koncept vlastníka
  • na jeden objekt může ukazovat více automatických ukazatelů
  • právě jeden je ale vlastníkem
  • vlastník odpovídá za rušení objektu
 • přetížený operátor ->
 • přetížený operátor =
 • kopírovací konstruktor

Operátory new a delete

 • přetížení jako volné funkce nebo jako statické metody
 • přetěžují se společně

Přetěžování operátorů pro výčtové typy

 • výčtové typy
 • operátor inkrementace, dekrementace
  • prefixové a postfixové chování
  • vložení do proudu

Přílohy

Poslední úprava stránky: 08.01.2020, 14:04
Powered by PmWiki