Jedenácté cvičení: automatické ukazatele

Operátory, které lze přetížit jako nestatické metody

 • automatické ukazatele
  • přiřazovací operátor =
  • operátor nepřímého přístupu ->

Operátory new a delete

 • inicializace paměti po alokaci

Přetěžování operátorů pro vlastní výčtové typy

 • operátory pro inkrementaci a dekrementaci
  • postfixové a prefixové chování

Paměťové třídy

 • automatické lokální proměnné
 • statické lokální proměnné
 • externí globální proměnné
 • statické globální proměnné
 • externí a statické funkce
 • konstantní a nestálé proměnné
  • modifikátor const
  • modifikátor volatile

Přílohy

Poslední úprava stránky: 18.11.2020, 09:50
Powered by PmWiki