Recent Changes - Search:

OS?

GUI?

ZALG?

PRC2?

PRC1?

edit SideBar

Druhé cvičení - opakování práce s ukazateli a dynamicky alokovanou pamětí

Práce s ukazateli

 • operátor získání adresy
 • operátor dereference
 • ukazatel jako logická hodnota, nulový ukazatel
 • vztah polí a ukazatelů
 • ukazatelová aritmetika

Předávání parametrů funkcím

 • předávání hodnotou
 • předávání odkazem
 • předávání ukazatelů

práce s operátory new a delete

 • operátor new pro alokaci dynamické proměnné
 • rezervuje souvislý blok paměti na haldě a vrací ukazatel na začátek bloku
 • po skončení práce potřeba uvolnit paměť pomocí operátoru delete
  • vhodné příslušný ukazatel vynulovat

Procvičená látka:

Přílohy

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on October 30, 2023, at 09:43 PM