Druhé cvičení - opakování (struktury, ukazatele, dynamicky alokovaná paměť

Struktury

 • definice struktury
 • přístup k položce struktury: operátor tečka
 • v C++ plnohodnotný objektový typ

Ukazatele

 • deklarace ukazatele
 • operátor získání adresy &
 • operátor dereference *
 • nulový ukazatel
 • ukazatele jako logické hodnoty
 • ukazatel na strukturu
 • ukazatelová aritmetika
  • ukazatel + celé číslo
  • rozdíl ukazatelů
  • vztah polí a ukazatelů
  • význam operátoru ->

Dynamická alokace paměti

 • vytvoření dynamické proměnné: operátor new
 • uvolnění dynamické proměnné: operátor delete

Příklad: hledání minima v dynamicky alokovaném poli

 • vytvoření a zrušení pole
 • naplnění pole náhodnými čísly

Příklad: jednosměrně zřetězený seznam se zarážkou

 • prvek seznamu
  • načtení prvku
  • tisk prvku
 • základní operace se seznamem
  • vytvoření seznamu
  • vložení prvku na konec seznamu
  • test prázdnosti

Přílohy

Poslední úprava stránky: 23.11.2022, 14:38
Powered by PmWiki