Druhé cvičení - opakování (struktury, ukazatele, dynamicky alokovaná paměť)

Ukazatele

 • deklarace ukazatele
 • operátor získání adresy &
 • operátor dereference *
 • nulový ukazatel
 • ukazatele jako logické hodnoty
 • ukazatelová aritmetika
  • ukazatel + celé číslo
  • rozdíl ukazatelů
  • vztah polí a ukazatelů

Dynamická alokace paměti

 • vytvoření dynamické proměnné: operátor new
  • parametr std::nothrow - v případě chyby operátor vrátí nulový ukazatel
 • uvolnění dynamické proměnné: operátor delete
  • uvolnění pole - potřeba zadat hranaté závorky
  • ruční vynulování ukazatele po použití operátoru delete
 • funkce malloc a free v jazyce C

Příklad: hledání minima v dynamicky alokovaném poli

Struktury

 • definice struktury
 • přístup k položce struktury: operátor tečka
 • ukazatel na strukturu
  • význam operátoru ->
 • v C++ plnohodnotný objektový typ

Příklad: jednosměrně zřetězený seznam se zarážkou

 • operace se seznamem z hlediska složitosti
 • prvek seznamu
  • načtení prvku
  • tisk prvku
 • základní operace se seznamem
  • vytvoření seznamu
  • vložení prvku na konec seznamu
  • test prázdnosti

Přílohy

Poslední úprava stránky: 06.10.2021, 12:08
Powered by PmWiki