Devatenácté cvičení: preprocesor, RTTI a operátory pro změnu typu

Preprocesor

 • předzpracovává zdrojový kód
  • odstraňuje komentáře
  • rozvíjí makra
   • makra bez parametrů
   • makra s parametry
 • vkládání souborů
 • podmíněný překlad
  • zabránění opakovanému vložení
  • ladění
   • makro assert
  • tvorba multiplatformních programů (odlišnosti mezi operačními systémy)

Dynamická identifikace typu v C++

 • operátor typeid
 • třída typeinfo
  • metoda name
  • přetížený operátor ==

Operátory pro změnu typu

 • implicitní přetypování
 • explicitní přetypování
  • operátor @@(typ)(výraz)
 • operátor const_cast
 • operátor reinterpret_cast
 • operátor static_cast
 • operátor dynamic_cast

Přílohy

Poslední úprava stránky: 08.01.2020, 12:20
Powered by PmWiki