HomePage

Aktuality / Updates

  • Má výuka začíná až od čtvrtka 22. 9. 2022
  • Education of my courses will start on 22th September 2022

Můj rozvrh hodin na zimní semestr 2022/2023

My timetable for winter term 2022 / 2023

Hodina / Hour 08:00-09:40 10:00-11:40 12:00-13:40 14:00-15:40 16:00-17:40 18:00-19:40
Pondělí / Monday   ZPRO EN / B-209        
Úterý / Tuesday ZPROcv / T-105     ZPROcv EN/ T-115    
Středa / Wednesday PRC1cv / T-115 PRC1cv / T-115        
Čtvrtek / Thursday            
Pátek / Friday UIA1 / T-105 PRC1cv / T-115        
Poslední úprava stránky: 03.10.2022, 07:48
Powered by PmWiki